Informacja EEG Biofeedback


W roku szkolnym 2017/2018 w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Makowie Mazowieckim będzie prowadzona terapia EEG Biofeedback dla uczniów szkół i placówek z terenu powiatu makowskiego.

Zapisywać można się osobiście lub telefonicznie w sekretariacie Poradni.

Na czym polega Terapia EEG Biofeedback?

Biofeedback jest metodą terapii, która za pomocą techniki sprzężenia zwrotnego, umożliwia obserwowanie aktualnych procesów fizjologicznych organizmu.

EEG Biofeedback (neurofeedback, neuroterapia) koncentruje się na czynności bioelektrycznej mózgu. Elektrody, podłączone do aparatury oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwalają na rejestrację bodźców w czasie rzeczywistym, co umożliwia obserwację aktywności mózgu bezpośrednio podczas treningu. Informacje na temat pracy mózgu można otrzymywać, zależnie od dobranego specjalnie skryptu, w formie wizualnej prezentacji (animacji) i/lub bodźców słuchowych.

Trening metodą EEG Biofeedback ma za zadanie pobudzenie przewodnictwa bioelektrycznego mózgu, wytwarzanie nowych i zmianę istniejących połączeń neuronalnych. Oznacza to, że w toku terapii EEG Biofeedback możemy nie tylko zoptymalizować funkcjonowanie procesów poznawczych, ale także zminimalizować dysfunkcje funkcjonowania mózgu, w których występuje nieprawidłowy rytm fal.

Celem terapii jest wytrenowanie oraz utrwalenie prawidłowej amplitudy fal mózgowych. Wykorzystując plastyczność mózgu trenowane „umiejętności” zaczynają zachodzić automatycznie, co przekłada się na ogólne funkcjonowanie w życiu codziennym.

Dodatkowo, treningi EEG Biofeedback, stanowią ważny element w przyspieszaniu efektywności innych rodzajów terapii.

 

Dla kogo przeznaczony jest trening EEG Biofeedback?

Trening metodą Biofeedback zalecany jest zarówno osobom zdrowym, które chcą poprawić efektywność w różnych dziedzinach swego życia, jak i w leczeniu różnego rodzaju zaburzeń. Terapię EEG-Biofeedback w naszej Poradni kierujemy przede wszystkim do dzieci i młodzieży z:

 • ADHD i ADD;
 • specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii)
 • problemami koncentracji uwagi;
 • nadmierną agresją;
 • zaburzeniami mowy (np. problem jąkania);
 • tremą i nadwrażliwością;
 • zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego
 • z zaburzeniami nastroju;
 • z zaburzeniami snu;
 • po urazach głowy;
 • doświadczających stanu paniki i lęku.

Terapia EEG-Biofeedback jest także pomocna dla osób zdrowych. Dzięki niej jesteśmy w stanie szybciej i lepiej przyswajać nowe informacje, w tym także efektywniej uczyć się języków obcych. Już po 15-20 treningach można odczuć:

 • poprawę koncentracji i funkcji poznawczych;
 • wzrost kreatywności;
 • wyciszenie i zwiększone możliwości radzenia sobie ze stresem;
 • poprawę nastroju i samooceny,
 • skrócenie czasu reakcji (ważne dla sportowców, kierowców, pilotów
 • lepszą organizację i sprawniejsze podejmowanie decyzji

 

Zasady uczestnictwa

 1. Należy zgłosić chęć uczestniczenia w treningu osobiście lub telefonicznie- zostanie wtedy wyznaczony termin konsultacji ze specjalistą prowadzącym zajęcia (ustalenie celów terapii).
 2. Na konsultację należy dostarczyć wynik badania EEG dziecka/ ucznia
 3. Na konsultacji podawany jest proponowany termin rozpoczęcia zajęć terapeutycznych.
 4. W terapii uczestniczą uczniowie zdrowi- nie przechodzący aktualnie infekcji.
 5. W zależności ,od trudności ucznia, ustalana jest długość trwania terapii (najczęściej jest to 10- 20 spotkań).
 6. Spotkania odbywają się z częstotliwością co najmniej jeden raz w tygodniu.
 7. Możliwe jest ustalenie terminów terapii na ferie zimowe lub wakacje (- ze zwiększoną częstotliwością).
 8. Pojedyncza sesja treningowa trwa około 55 minut.

Prowadzące:

 1. Marlena Rusiecka
 2. Edyta Szewczak -Warnel