Zespoły Orzekające


Organizacja pracy Zespołów Orzekających

 

wydających orzeczenia o potrzebie:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
  • indywidualnego nauczania
  • zajęć rewalidacyjno – wychowawczych
  • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

 

 

Harmonogram posiedzeń Zespołu Orzekającego

w roku szkolnym 2017 / 2018

Lp.

Data posiedzenia

Lp.

Data posiedzenia

1.

13.09.2017 r. godz. 1500

14.

07.03.2018 r. godz. 1500

2.

27.09.2017 r. godz. 1500

15.

21.03.2018 r. godz. 1500

3.

11.10.2017 r. godz. 1500

16.

04.04.2018 r. godz. 1500

4.

25.10.2017 r. godz. 1500

17.

18.04.2018 r. godz. 1500

5.

08.11.2017 r. godz. 1500

18.

02.05.2018 r. godz. 1500

6.

15.11.2017 r. godz. 1500

19.

16.05.2018 r. godz. 1500

7.

29.11.2017 r. godz. 1500

20.

30.05.2018 r. godz. 1500

8.

13.12.2017 r. godz. 1500

21.

13.06.2018 r. godz. 1500

9.

27.12.2017 r. godz. 1500

22.

27.06.2018 r. godz. 1500

10.

10.01.2018 r. godz. 1500

23.

11.07.2018 r. godz. 1500

11.

24.01.2018 r. godz. 1500

24.

25.07.2018 r. godz. 1500

12.

07.02.2018 r. godz. 1500

25.

08.08.2018 r. godz. 1500

13.

21.02.2018 r. godz. 1500

26.

22.08.2018 r. godz. 1500