Dla dzieci


Oferta dla dzieci i młodzieży:

- Kompleksowa diagnoza psychologiczna w zakresie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, psychomotorycznego, rozwoju osobowości i zainteresowań

- Kompleksowa diagnoza pedagogiczna

- Kompleksowa diagnoza logopedyczna (ocena budowy i funkcjonowania narządów mowy, artykulacji i kompetencji językowych)

- Diagnoza słuchu (audiometria tonalna)

- Doradztwo w wyborze przyszłej drogi kształcenia oraz wyboru zawodu

- Terapia indywidualna psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna

- Terapia EEG Biofeedback

- Zajęcia grupowe z zakresu Treningu Zastępowania Agresjii, efektywnej i szybkiej nauki, budowania motywacji do nauki

- Zajęcia grupowe z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych