Dla nauczycieli


Oferta dla nauczycieli i wychowawców:

- Indywidualne konsultacje i porady

- Warsztaty umiejętności wychowawczych: “Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

- Szkolenia na temat:

- Potrzeby dziecka rozpoczynającego naukę szkolną

- Jak wspierać rozwój mowy dziecka?

- Dysleksja - rozpoznawanie i formy pomocy

- Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów - metody konstruktywnejkonfrontacji

- Jak pomagać uczniowi w szkole? - interpretacja opinii i orzeczeń wydawanych przez Psychologiczno- Pedagogiczne

- Komuikacja interpersonalna jako podstawa efektywnej współpracy pomiędzy interesariuszami szkoły

- Cyberprzemoc - zagrożenie dla osobowości, rozwoju i postaw dzieci i młodzieży