Dla rodziców


Oferta dla rodziców (opiekunów)

- Porady indywidualne,

- Konsultacje,

- Warsztaty umiejętności wychowawczych: “Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”