Placówki pod opieką


Przedszkola:

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Makowie Mazowieckim

Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Makowie Mazowieckim

Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Makowie Mazowieckim

Przedszkole Samorządowe w Sypniewie

Przedszkole Samorządowe w Gąsewie

Przedszkole Samorządowe w Czerwonce

Przedszkole Samorządowe w Szelkowie

Przedszkole Samorządowe w Rzewniu

Przedszkole Samorządowe w Różanie

Przedszkole Samorządowe w Krasnosielcu

Szkoły podstawowe i gimnazja:

Zespół Placówek Oświatowych w Sypniewie

Zespół Szkół w Gąsewie

Zespół Szkół w Płoniawach Bramurze

Szkoła Podstawowa w Chodkowie

Zespół Szkół w Krasińcu

Szkoła Podstawowa w Węgrzynowie

Zespół Placówek Oświatowych w Czerwonce

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Makowie Mazowieckim

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Makowie Mazowieckim

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Karniewie

Szkoła Podstawowa w Szelkowie

Szkoła Podstawowa w Rzewniu

Szkoła Podstawowa w Różanie

Szkoła Podstawowa w Młynarzach

Szkoła Podstawowa w Krasnosielcu

Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Jaciążku

Szkoły ponadgimnazjalne:

Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim

Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Różanie

Zespół Szkół w Krasnosielcu