Pracownicy


Dyrektor Poradni

dr Grażyna Gadomska

 

Specjaliści

 

mgr Agnieszka Grzegulska - pedagog

mgr Marzanna Markowska - logopeda / surdologopeda

mgr Hanna Moniuszko-Stępień - pedagog

mgr Anna Pomaska - pedagog / oligofrenopedagog

mgr Marta Pyra - psycholog / profilaktyka uzależnień / rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami - wczesne wspomaganie rozwoju

mgr Marlena Rusiecka - psycholog / doradca zawodowy

mgr Ewelina Siemiątkowska - logopeda

mgr Edyta Szewczak-Warnel - pedagog specjalny - oligofrenopedagog / psycholog /wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 

Administracja

mgr Magdalena Perzanowska

 

Lekarz członek Zespołu Orzekającego - konsultacje

lek. Mariola Skwirosz

 

Pracownik obsługi

Alina Śmiałkowska

 

Inspektor Ochrony Danych

Angelika Skowera