,, Mobilniplus pracownicy PPP wyższa jakość usług w sytuacjach kryzysowych

 

,, Mobilniplus pracownicy PPP – wyższa jakość usług w sytuacjach kryzysowych”

W dniach 26 czerwca 2021r. – 3 lipca 2021r. pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Makowie Maz.,  Marzanna Markowska,  Agnieszka Grzegulska i  Ewelina Siemiątkowska, uczestniczyli w realizacji projektu Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży pn. ,,Mobilniplus pracownicy PPP – wyższa jakość usług w sytuacjach kryzysowych” poprzez udział w wyjeździe studyjnym do Portugalii.

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA - EDUKACJA - ROZWÓJ przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Jego celem głównym było podniesienie i nabycie kompetencji zawodowych w zakresie pracy z dziećmi, młodzieżą lub osobami młodymi (do 25 lat) wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym poprzez wizyty studyjne w portugalskich instytucjach prowadzących usługi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym i socjalizacyjnym.

 

 

 Kontakt

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną     więcej >