Oferta

 

 Dla Dzieci

Oferta dla dzieci i młodzieży:

  • Kompleksowa diagnoza psychologiczna w zakresie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, psychomotorycznego, rozwoju osobowości i zainteresowań
  • Kompleksowa diagnoza pedagogiczna
  • Kompleksowa diagnoza logopedyczna (ocena budowy i funkcjonowania narządów mowy, artykulacji i kompetencji językowych)
  • Diagnoza słuchu (audiometria tonalna)
  • Doradztwo w wyborze przyszłej drogi kształcenia oraz wyboru zawodu
  • Terapia indywidualna psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna
  • Terapia EEG Biofeedback
  • Zajęcia grupowe z zakresu Treningu Zastępowania Agresjii, efektywnej i szybkiej nauki, budowania motywacji do nauki
  • Zajęcia grupowe z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych