Oferta

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
Poniżej znajdują się także szczegółowe informacje:

 

Oferta dla dzieci i młodzieży:

 • Kompleksowa diagnoza psychologiczna w zakresie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, psychomotorycznego, rozwoju osobowości i zainteresowań
 • Kompleksowa diagnoza pedagogiczna
 • Kompleksowa diagnoza logopedyczna (ocena budowy i funkcjonowania narządów mowy, artykulacji i kompetencji językowych)
 • Diagnoza słuchu (audiometria tonalna)
 • Doradztwo w wyborze przyszłej drogi kształcenia oraz wyboru zawodu
 • Terapia indywidualna psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna
 • Terapia EEG Biofeedback
 • Zajęcia grupowe z zakresu Treningu Zastępowania Agresjii, efektywnej i szybkiej nauki, budowania motywacji do nauki
 • Zajęcia grupowe z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych

 

 

Dobre rady dla rodziców.
Zapraszamy do zapoznania się z artykułami.

 

Oferta dla nauczycieli i wychowawców:

 • Indywidualne konsultacje i porady
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych: “Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”
 • Szkolenia na temat:
 • Potrzeby dziecka rozpoczynającego naukę szkolną
 • Jak wspierać rozwój mowy dziecka?
 • Dysleksja - rozpoznawanie i formy pomocy
 • Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów - metody konstruktywnejkonfrontacji
 • Jak pomagać uczniowi w szkole? - interpretacja opinii i orzeczeń wydawanych przez Psychologiczno- Pedagogiczne
 • Komuikacja interpersonalna jako podstawa efektywnej współpracy pomiędzy interesariuszami szkoły
 • Cyberprzemoc - zagrożenie dla osobowości, rozwoju i postaw dzieci i młodzieży