O nas

 

 Zespoły Orzekające

Organizacja pracy Zespołów Orzekających wydających orzeczenia o potrzebie:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
  • indywidualnego nauczania
  • zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
  • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

 

posiedzenia Zespołów Orzekających odbywają się co dwa tygodnie w środy o godz. 15:00.