Ćwiczenia logopedyczne

 

Drodzy Rodzice!

W terapii logopedycznej nieocenioną wartość ma utrwalanie zaleconego przez logopedę materiału podczas codziennych zabaw z dzieckiem. Aby uatrakcyjnić pracę w domu nad wymową i rozwojem mowy, przedstawiamy publikacje zawierające sprawdzone ćwiczenia logopedyczne:

 

Magdalena Bielenin, Anna Willman „Ćwiczenia logopedyczne dla uczniów klas    1-3”

Magdalena Bielenin, Anna Willman „Ćwiczenia logopedyczne dla przedszkolaków”

Teresa Bogdańska, Grażyna Maria Olszewska „Rymowanki fonologiczne do ćwiczeń słuchu fonemowego”

Anna Chrzanowska „Zabawy i ćwiczenia logopedyczne /s/, /z/, /c/, /dz/. Poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców”

Anna Chrzanowska „Zabawy i ćwiczenia logopedyczne /f/, /w/. Poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców”

Anna Chrzanowska, Katarzyna Szoplik „Zabawy i ćwiczenia logopedyczne /k/, /g/, /t/, /d/. Poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców”

Anna Chrzanowska, Katarzyna Szoplik „Zabawy i ćwiczenia logopedyczne /l/, /l'/, /r/. Poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców”

Anna Chrzanowska, Katarzyna Szoplik „Zabawy i ćwiczenia logopedyczne /ś/, /ź/, /ć/, /dź/. Poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców”

Beata Dawczak, Izabela Spychał „Szumki. Zabawy z głoskami sz, ż, cz, dż”

Beata Dawczak, Izabela Spychał „Ciszki. Zabawy z głoskami ś, ź, ć, dź”

Beata Dawczak, Izabela Spychał „Syczki. Zabawy z głoskami s, z, c, dz”

Beata Dawczak, Izabela Spychał „Rerki. Zabawy z głoskami r, l”

Beata Dawczak, Izabela Spychał „Kapki i wafki. Zabawy z głoskami k, g, f, w”

Beata Dawczak, Izabela Spychał „Miks ciszków, syczków, szumków”

Małgorzata Dembińska „Domowe zabawy logopedyczne”

Hanna Duda „Uczę się poprawnie wymawiać głoskę sz z Foczką Ninką”

Maria Faściszewska „Cienie logopedyczne. Ćwiczenia utrwalające wymowę głosek szumiących”

Monika Goławska, Monika Wałaszek „Gry, wierszyki i bajki logopedyczne. Prawidłowa wymowa i utrwalanie głosek [cz], [dż], [f], [k], [l], [r], [s], [sz], [z], [ż]”

Jolanta Góral-Półrola, Stanisława Zakrzewska „Będę mówić poprawnie. Ćwiczenia do terapii logopedycznej głosek: ś, ź, ć, dź”

Jolanta Góral-Półrola, Stanisława Zakrzewska  „Będę mówić poprawnie. Ćwiczenia do terapii logopedycznej głosek: l, l', r”

Urszula Gurba „Zeszyt logopedyczny 4. Ćwiczenia artykulacji i pisania liter                s, z, c, dz”

Urszula Gurba „Zeszyt logopedyczny 3. Ćwiczenia artykulacji i pisania liter l, r”

Urszula Gurba „Zeszyt logopedyczny 2. Ćwiczenia artykulacji i pisania liter sz, cz, dż, rz, ż”

Urszula Gurba „Zeszyt logopedyczny 1. Zeszyt ćwiczeń komunikacji obrazkowej”

Jolanta Ho-Janecka „Ćwiczenia i zabawy z głoskami sz-s, ż-z, cz-c, dż-dz”

Izabela Jackowska, Iwona Rutkowska-Błachowiak „Plamki, kropki i kropelki. Ćwiczenia wspomagające prawidłowy rozwój mowy dziecka”

Izabela Jackowska, Iwona Rutkowska-Błachowiak „Dudni, stuka czy puka? Ćwiczenia słuchowe i dźwiękonaśladowcze wspomagające prawidłowy rozwój mowy dziecka”

Lucyna Jaroch-Połom „Bajeczki logopedyczne. Zabawne historyjki usprawniające mowę dziecka”

Elżbieta Komornicka „Uczymy się mówić poprawnie ś, ź, ć, dź. Poradnik logopedyczny z ćwiczeniami”

Elżbieta Komornicka „Uczymy się mówić poprawnie s, z, c, dz. Poradnik logopedyczny z ćwiczeniami”

Dorota Krupa „Rymowanki-utrwalanki. Materiały do ćwiczeń logopedycznych”

Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek „Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek dentalizowanych”

Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek „Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek l, li, r”

Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek „Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek k, ki, g, gi”

Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek „Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek s, z, c, dz”

Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek „Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek sz, ż, cz, dż”

Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek „Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek ś, ź, ć, dź”

Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek „Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek t, d, m, mi, n, ni [ń]”

Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek „Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek p, pi, b, bi”

Olga Pawlik, Joanna Szostek „Zabawy logopedyczne”

Małgorzata Podleśna „Gumowe ucho. Ćwiczenia percepcji słuchowej dla dzieci w młodszym wieku szkolnym”

Hanna Rodak „Uczymy się poprawnie mówić r. poradnik logopedyczny  z ćwiczeniami”

Dorota Rumieńczyk „Teksty z ćwiczeniami wspomagającymi rozwój mowy i języka dziecka”

Iwona Rutkowska-Błachowiak „Gimnastyka buzi na wesoło. Ćwiczenia narządów artykulacyjnych dla dzieci”

„Rysowane wierszyki” wybór i opracowanie Ewa Małgorzata Skorek

Jakub Skrzek, „Radosne R. Ćwiczenia wspomagające  wywołanie głoski r i ją utrwalające”

Grażyna Skrzynecka „Uczymy się mówić poprawnie k, g, h. Poradnik logopedyczny z ćwiczeniami”

Grażyna Skrzynecka „Uczymy się mówić poprawnie a, e, o, u, i, y, ą, ę. Poradnik logopedyczny z ćwiczeniami”

Grażyna Skrzynecka „Uczymy się mówić poprawnie l, ł, m, n, ń. Poradnik logopedyczny z ćwiczeniami”

Katarzyna Szłapa „Cmokaj, dmuchaj, parskaj, chuchaj. Ćwiczenia oddechowe  i artykulacyjne dla najmłodszych”

Katarzyna Szoplik „Zabawy i ćwiczenia logopedyczne /sz/, /ż/, /cz/, /dż/. Poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców”

Katarzyna Szoplik „Zabawy i ćwiczenia logopedyczne /p/, /b/. Poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców”

Elżbieta Śnieżkowska-Bielak „Mówię wyraźnie”

Anna Tońska-Mrowiec „Języczkowe przygody i inne bajeczki logopedyczne”

Barbara Wiśniewska „Uczymy się poprawnie mówić. Poradnik logopedyczny  z ćwiczeniami. Usprawnianie dziecka z mową bezdźwięczną w zakresie głosek:    dz, dż, dź”

Barbara Wiśniewska „Uczymy się poprawnie mówić. Poradnik logopedyczny  z ćwiczeniami. Usprawnianie dziecka z mową bezdźwięczną w zakresie głosek:      w, wi, z, ż, ź”

Barbara Wiśniewska „Uczymy się poprawnie mówić. Poradnik logopedyczny z ćwiczeniami. Usprawnianie dziecka z mową bezdźwięczną w zakresie głosek:      b, bi, d, g, gi”

 

 Życzymy miłej zabawy!

Marzanna Markowska i Ewelina Siemiątkowska – logopedzi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Makowie Maz.

 

 Kontakt

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną     więcej >