KOLEJNE SPOTKANIE ROBOCZE SZKOLNYCH DORADCÓW ZAWODOWYCH

 

16 lutego 2022 r. odbyło się kolejne  spotkanie szkolnych doradców zawodowych w ramach sieci współpracy  samokształcenia. Zostało ono zorganizowane przez koordynatorkę sieci p. Agnieszkę Kowalską – doradcę zawodowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Makowie Mazowieckim we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Makowie Mazowieckim i Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Jaciążku.

W trakcie spotkania p. Ewa Łata – kierownik BP zaprezentowała tematyczną ofertę pomocową dla szkolnych doradców zawodowych, w tym dostępną bibliografię, szkolenia i zajęcia biblioteczne dla uczniów.  Z kolei p. Agnieszka Rolińska – doradca zawodowy z MCK,  przedstawiła propozycje studium przypadku, ćwiczeń i gier, które mogą być wykorzystane w trakcie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego oraz zajęć organizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, tj. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. Uczestnicy mieli też możliwość podzielenia się własnymi doświadczeniami  oraz wymiany tzw. „dobrych praktyk”( z perspektywy szkoły i instytucji wspierających).

W części podsumowującej p. Agnieszka Kowalska przypomniała o formach wsparcia szkół w realizacji w/w zadań, które oferuje tutejsza Poradnia. Znalazły się wśród nich takie działania jak: zajęcia warsztatowe dla uczniów i spotkania informacyjno-edukacyjne dla rodziców (organizowane na terenie szkół) oraz  badania indywidualne i rozmowy doradcze (prowadzone w siedzibie PP-P).

Kolejne spotkanie zaplanowano na 6 kwietnia 2022 r. (godz. 12.30). Będzie ono poświęcone doskonaleniu warsztatu pracy szkolnego doradcy zawodowego, m.in. prezentacji nowych metod   i narzędzi wykorzystywanych  w doradztwie zawodowym (w formie tradycyjnej i on-line).

Cieszymy się, że razem budujemy lokalną sieć współpracy i tworzymy podstawy do naszego samorozwoju. Zapraszamy  na kolejne spotkanie i zachęcamy do udziału  innych szkolnych doradców zawodowych.

 

Dyrektor Poradni i Koordynator Sieci

 

 Kontakt

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną     więcej >