Sieć Współpracy i Samokształcenia szkolnych doradców zawodowych z terenu powiatu makowskiego

 

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA SZKOLNYCH DORADCÓW ZAWODOWYCH

Z TERENU POWIATU MAKOWSKIEGO

 

W dniu 17 marca 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie szkolnych doradców zawodowych z terenu powiatu makowskiego.

Temat przewodni spotkania: Praktyczne wsparcie uczniów klas ósmych w wyborze dalszej ścieżki  edukacyjno - zawodowej.

            Z uwagi na obowiązujący reżim sanitarny spotkanie zostało zorganizowane w wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość  (z wykorzstaniem aplikacji Skype). Jego celem  było omówienie realizacji doradztwa zawodowego w szkołach w warunkach zawieszenia ich stacjonarnej działalności  oraz problemów związanych z jego organizacją  w formie on-line. Doradcy zawodowi mieli okazję do wymiany doświadczeń oraz przedstawienia swoich oczekiwań w zakresie wsparcia ich działań przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Makowie Mazowieckim.

 

Uczestnicy spotkania określili swoje priorytety i zakres współpracy między szkołami a PP-P, które dotyczyły takich działań jak:

  •  prowadzenie przez doradcę zawodowego z poradnispotkań zdalnych dla uczniów klas VIII, ich rodziców i nauczycieliz wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość (Aplikacji Microsoft Teams i Google Meet oraz systemów Classroom, Zoom i Skype),
  • prowadzenie indywidualnej diagnozy preferencji i predyspozycji zawodowych uczniów oraz udzielania im wsparcia w planowaniu dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej,
  • prowadzenie działalności diagnostycznej ukierunkowanej na wydanie opinii w sprawie zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu,
  • udzielanie wsparcia merytorycznego nauczycielom i doradcom zawodowym w zakresie realizacji doradztwa zawodowegow szkole (stacjonarnie - po wcześniejszym uzgodnieniu orazw formiee-konsultacji i e-porad),
  • organizowanie spotkań dla doradców zawodowych w ramach działalności Sieci Współpracy i Samokształcenia dla Szkolnych Doradców Zawodowych.

W trakcie spotkania ustalono wstępny harmonogram pierwszych zajęć dla uczniów oraz tematykę kolejnego spotkania Sieci Współpracy i Samokształcenia Szkolnych Doradców Zawodowych, które odbędzie się 21 kwietnia 2021 r, godz. 12.00 i będzie skoncentrowane na zagadnieniu: Metody pomoce stosowane w doradztwie zawodowym - aspekt praktyczny.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy:)

 

Koordynatorki:

Agnieszka Kowalska - pedagog/doradca zawodowy

Edyta Szewczak - Warnel- psycholog/pedagog

 

 

 

 

 Kontakt

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną     więcej >