Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli współorganizujących kształcenie uczniów

 

 

Sieci współpracy i samokształcenia

dla nauczycieli współorganizujących kształcenie uczniów

 

            17 stycznia 2022r. nauczyciele współorganizujący kształcenie uczniów z terenu powiatu makowskiego ponownie spotkali się   w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Makowie Maz., aby wspólnie omawiać i rozwiązywać problemy napotykane  w bieżącej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Tym razem uczestnicy skupili się na analizowaniu trudnych zachowań swoich podopiecznych i wskazywaniu konstruktywnych sposobów poradzenia sobie z nimi.

            Spotkanie zostało zorganizowane w ramach „Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli współorganizujących kształcenie uczniów”, której działalność koordynują: Agnieszka Grzegulska i Ewelina Siemiątkowska – pracownicy Poradni.

            Zachęcamy innych nauczycieli wspomagających z powiatu makowskiego, aby dołączyli do naszej inicjatywy cyklicznych spotkań ukierunkowanych na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk!

 

 

 

 

 Kontakt

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną     więcej >