SPOTKANIE SZKOLNYCH DORADCÓW ZAWODOWYCH

 

SPOTKANIE SZKOLNYCH DORADCÓW ZAWODOWYCH

Dnia 19 października 2022 r. odbyło się spotkanie szkolnych doradców zawodowych z terenu powiatu makowskiego w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia. Uczestniczyli w nim przedstawiciele ze szkół podstawowych w: Amelinie, Czerwonce, Makowie Mazowieckim, Różanie i Sypniewie oraz instytucji wspierających: Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Jaciążku i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Makowie Mazowieckim.

Temat przewodni spotkania: Jak wspierać ucznia w procesie odkrywania jego talentów?

Jego celem była wymiana bieżących doświadczeń między doradcami uczestniczącymi w spotkaniu, określenie potrzeb uczniów, rodziców, nauczycieli oraz szkół w zakresie doradztwa zawodowego na bieżący rok szkolny oraz prezentacja materiałów edukacyjnych – „10 pomysłów na wartościowe i interaktywnezajęcia z doradztwa zawodowego”.

Spotkanie zostało zorganizowane przez koordynatorkę sieci – Agnieszkę Kowalską (doradcę zawodowego PP-P w Makowie Mazowieckim) przy aktywnym współudziale p. Agnieszki Rolińskiej (doradcy zawodowego MCK OHP w Jaciążku).

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za spotkanie i dotychczasową współpracę oraz zapraszamy na kolejne spotkania, które zaplanowano na: 07.12.2022 r.,08.02.2022 r., i 12.04.2023 r.

Chcemy jednocześnie przypomnieć, że grupa ma charakter otwarty, a zatem serdecznie zapraszamy innych szkolnych doradców zawodowych, bo razem możemy więcej! :)

 

 Kontakt

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną     więcej >