Spotkanie w ramach Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli współorganizujących kształcenie uczniów

 

Spotkanie w ramach „Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli współorganizujących kształcenie uczniów”

 

            W nowym roku szkolnym powracamy do cyklicznych spotkań dla nauczycieli współorganizujących kształcenie z placówek oświatowych objętych działaniem naszej Poradni, organizowanych w ramach „Sieci współpracy i samokształcenia".

            Celem inicjatywy jest stworzenie przestrzeni do rozwoju, wymiany doświadczeń zawodowych, twórczej dyskusji oraz wzajemnego wsparcia, nie tylko dla doświadczonych już pedagogów, ale również tych, którzy rozpoczynają pracę związaną ze wspieraniem uczniów  z niepełnosprawnością.

            18 października 2021r. odbyło się pierwsze spotkanie, podczas którego uczestnicy określili swoje potrzeby i oczekiwania związane ze współpracą w ramach sieci. Koordynatorkami przedsięwzięcia są pracownicy Poradni – Agnieszka Grzegulska i Ewelina Siemiątkowska.

           

 

 

 

 Kontakt

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną     więcej >