ABC doradcy zawodowego w pracy z dziećmi i młodzieżą ukraińską w obliczu wojny

 

12 kwietnia 2022r. odbyło się kolejne z cyklu spotkań szkolnych doradców zawodowych z terenu powiatu makowskiego. Zostało ono zorganizowane przez koordynatorkę sieci współpracy i samokształcenia – Agnieszkę Kowalską, doradcę zawodowego PP-P  w Makowie Mazowieckim przy nieocenionej współpracy doradcy zawodowego z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Jaciążku – p. Agnieszki Rolińskiej. Tematem przewodnim spotkania  było: ABC doradcy zawodowego w pracy z dziećmi i młodzieżą ukraińską w obliczu wojny”

Pani Agnieszka Rolińska, w odniesieniu do sytuacji uczniów ukraińskich w polskich szkołach,  przedstawiła  propozycje  ćwiczeń do pracy z dziećmi w różnym wieku,  a także młodzieżą, które zostały w prosty sposób przetłumaczone na język ukraiński. Odnosiły się one do ćwiczeń integracyjnych, radzenia sobie ze stresem oraz diagnozy emocji i osobowości. Następnie uczestnicy spotkania omówili sytuację uczniów ukraińskich w lokalnych szkołach oraz wymienili się pierwszymi spostrzeżeniami i doświadczeniami związanymi  z organizacją dla nich pomocy. Ta niezwykle ważna i ciągle dla nas nowa tematyka będzie z pewnością kontynuowana w ramach kolejnych spotkań Sieci Współpracy i Samokształcenia dla Szkolnych Doradców Zawodowych.

W podsumowaniu pani Agnieszka Kowalska odniosła się do aktualnej oferty PP-P w zakresie wsparcia szkół, uczniów oraz nauczycieli w realizacji doradztwa zawodowego oraz zwróciła się z prośbą o jej rozpowszechnianie w środowisku szkolnym. Przekazała też doradcom zawodowym regulamin konkursu na prezentację multimedialną nt. „Mój wymarzony zawód”, organizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Makowie Mazowieckim przy współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Ostrołęce - Filia w Makowie Mazowieckim oraz Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Jaciążku. Przedsięwzięcie ma na celu: zachęcenie młodzieży do myślenia o własnej przyszłości, kształtowanie umiejętności dokonywania samooceny, analizy swoich mocnych  i słabych stron oraz wskazywania umiejętności i zainteresowań, a także kreowanie postawy elastycznego i mobilnego ucznia,  a w przyszłości uczestnika rynku pracy, zaangażowanie młodzieży do działań w ramach orientacji zawodowej, popularyzację wiedzy z zakresu problematyki planowania kariery.

Cieszymy się, że razem budujemy lokalną sieć współpracy i tworzymy podstawy do naszego samorozwoju. Zapraszamy dotychczasowych uczestników  na kolejne spotkania  i zachęcamy do współpracy  innych szkolnych doradców zawodowych.

 

 Kontakt

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną     więcej >