Tel.: 29 7171 501 E-mail: biuro@poradnia-makow.pl
 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Makowie Mazowieckim

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Makowie Mazowieckim

 

Dążymy do maksymalnego zaspokojenia potrzeb środowiska lokalnego w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom poprzez:
 • diagnozę
 • opiniowanie, orzekanie
 • poradnictwo
 • konsultacje
 • terapię
 • doradztwo
 • psychoedukację
 • działalność profilaktyczną
 • działalność informacyjną i szkoleniową

Pedagog, psycholog, logopeda
zapraszają dzieci, młodzież, rodziców i nauczycieli


Zasady przyjmowania w Poradni:

 • nasze usługi są bezpłatne
 • wizyty nie wymagają skierowania

Specjaliści przyjmują od pon – pt w godz. 800 – 1800
Sekretariat czynny od pon – pt w godz. 800 – 1600

 

 Aktualności

                   OFERTA  PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

W MAKOWIE MAZOWIECKIM

na rok szkolny 2021/2022

dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni

 

Oferta Poradni 2021-09-15


Zobacz wszystkie wpisy »

 

 Kontakt

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną     więcej >