SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA SZKOLNYCH DORADCÓW ZAWODOWYCH Z TERENU POWIATU MAKOWSKIEGO - I spotkanie

 

 

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA SZKOLNYCH DORADCÓW ZAWODOWYCH

Z TERENU POWIATU MAKOWSKIEGO

 

W dniu 29 września 2021 r. odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym, spotkanie szkolnych doradców zawodowych z terenu powiatu makowskiego. Sotkanie zostało zorganizowane przy współpracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Makowie Mazowieckim i Młodzieżowego Centrum Kariery  OHP w Jaciążku. Tematem przewodnim spotkania były Metody i pomoce stosowane w doradztwie zawodowym - aspekt praktyczny.  

            Doradcy zawodowi  z w/w instytucji, w osobach: Agnieszki Rolińskiej  i Agnieszki Kowalskiej zapoznali uczestników spotkania z pomocami wykorzystywanymi w doradztwie zawodowym, w tym z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunkiacyjnej. Zaprezentowane zostały też przydatne linki z materiałami edukacyjnymi i stony internetowe zawierajace praktyczne materiały do wykorzystania w trakcie zajęć z dziećmi i młodziezą.

            Uczestnicy spotkania określili swoje priorytety i zakres współpracy między szkołami a PP-P, które dotyczyły takich działań jak:

  •  prowadzenie przez doradcę zawodowego z poradni zajęć warsztatowych dla ucznióworaz spotkań szkoleniowo-informacyjnych dla ich rodziców,
  • prowadzenie indywidualnej diagnozy preferencji i predyspozycji zawodowych uczniów oraz udzielania im wsparcia w planowaniu dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej,
  • prowadzenie działalności diagnostycznej ukierunkowanej na wydanie opinii w sprawie zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu,
  • udzielanie wsparcia merytorycznego nauczycielom i doradcom zawodowym w zakresie realizacji doradztwa zawodowegow szkole, przedszkolu i placówce (stacjonarnie - po wcześniejszym uzgodnieniu oraz w formiee-konsultacji i e-porad),
  • organizowanie spotkań dla doradców zawodowych w ramach działalności Sieci Współpracy i Samokształcenia dla Szkolnych Doradców Zawodowych.                     

W trakcie spotkania ustalono termin kolejnego spotkania Sieci Współpracy  i Samokształcenia Szkolnych Doradców Zawodowych, które odbędzie się 23 października 2021 r, godz. 12.00 i będzie skoncentrowane na zagadnieniu: Testy predyspozycji i preferencji zawodowych (materiały do wykorzystania w warunkach szkolnych).

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy:)

 

Koordynator:

Agnieszka Kowalska - pedagog/doradca zawodowy

 

 

 

 

 

 

 Kontakt

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną     więcej >