Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

 

„Spektrum (autyzmu) jest długie i szerokie, i wszyscy się na nim znajdujemy. Kiedy się w to uwierzy, łatwo zobaczyć, ile mamy ze sobą wspólnego.” Lisa Genova

 

Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) stanowią najczęstszą przyczynę niepełnosprawności dzieci poniżej 5. roku życia. Średnie rozpowszechnienie zaburzeń u dzieci w wieku szkolnym wynosi 1 na 59 osób. W całej populacji zaburzenia za spektrum autyzmu występują u co najmniej 1% osób i stanowią jedno z najczęstszych zaburzeń rozwoju.

Dzieci i młodzież z ASD oraz ich rodziny potrzebują różnego rodzaju wsparcia. Terapia jest zogniskowana wokół problemów społecznych, emocjonalnych i komunikacyjnych. Istotna jest wczesna interwencja. Wczesne rozpoczęcie pracy terapeutycznej stwarza szansę wykorzystania większej plastyczności mózgu  małego dziecka oraz uniknięcia wielu wtórnych problemów, które mogą wystąpić, kiedy nietypowo rozwijające się dziecko pozbawione jest odpowiedniego wsparcia.

 

 

 Kontakt

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną     więcej >