Galeria

 

 Galeria z zajęć

Dążymy do maksymalnego zaspokojenia potrzeb środowiska lokalnego w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom poprzez:

  • diagnozę
  • opiniowanie, orzekanie
  • poradnictwo
  • konsultacje
  • terapię
  • doradztwo
  • psychoedukację
  • działalność profilaktyczną
  • działalność informacyjną i szkoleniową