Aktualności

 

 Aktualności 2019 rok i starsze

2019-01-01

Starsze aktualności: rok 2019 i wcześniej.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

W listopadzie rozpoczęły się zajęcia "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców" służące podniesieniu kompetencji wychowawczych i opiekuńczych przeznaczone dla rodziców i nauczycieli.

Tematem dzisiejszych zajęć były granice i zasadność ich stosowania w celu utrzymania porządku i poczucia bezpieczeństwa.

Grupa liczy kilkoro rodziców, jesteśmy otwarci na przyjęcie nowych, zainteresowanych uczestników.

Kolejne zajęcia odbędą się 8 stycznia 2020 r. (środa) o godz. 9:00.

23 października 2019 r.w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Makowie Mazowieckim odbyło się pierwsze w obecnym roku szkolnym spotkanie nauczycieli w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia dla Pedagogów Szkolnych i Psychologów, na które przybyło piętnastu specjalistów z terenu powiatu makowskiego. Zgromadzeni wspólnie zastanawiali się nad tym, jak pracować z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim. Koordynatorami sieci są pracownicy Poradni: Pani Marta Pyra - psycholog, Pani Edyta Szewczak-Warnel - psycholog, pedagog.

22 października 2019 roku pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Makowie Mazowieckim uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez Fundację CLARK im. Erica i Very Clark z siedzibą w Lublinie z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Starym Szelkowie, na temat zdrowia psychicznego oraz wsparcia rodzin z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera. Specjaliści Poradni wzięli czynny udział w konferencji: mgr Ewa Chmurska, psycholog, wygłosiła wykład na temat: "Wybrane zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży z perspektywy psychologa", natomiast mgr Marta Pyra, psycholog, i mgr Edyta Szewczak-Warnel, pedagog i psycholog, przedstawiły działalność i ofertę naszej placówki, zapraszając zgromadzonych do współpracy. Ponadto uczestnikom wydarzenia zaprezentowano zakres działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Makowie Mazowieckim, którego podopieczni przygotowali wystawę prac plastycznych oraz przedstawili spektakl zatytułowany "Kopciuszek na sportowo".

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Makowie Mazowieckim nawiązała współpracę z fundacją FONIS z siedzibą we Wrocławiu oraz Polskim Związkiem Głuchych Dolnośląskim Centrum Medycznym, w ramach której 19 października 2019 r. logopedzi Poradni, Pani Marzanna Markowska i Pani Ewelina Siemiątkowska, uczestniczyli w warsztatach szkoleniowych dla osób bezpośrednio zaangażowanych w proces wychowania, terapii i edukacji dzieci z zaburzeniami słuchu i przetwarzania słuchowego. Warsztaty zostały zrealizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków PFRON "Zrozumieć dziecko z wadą słuchu".

zasady porowadzenia terapii.pdf

11 października 2019 roku Pani Edyta Szewczak-Warnel - specjalista Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Makowie Mazowieckim, na zaproszenie Pani Dyrektor gościła w Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Amelinie.

Pani pedagog, psycholog przeprowadziła zajęcia dla uczniów. Dzieci z klas I-III uczestniczyły w prelekcji na temat: Jak kształtować dobre relacje rówieśnicze?, natomiast młodzież z klas V-VIII wspólnie z prowadzącą zastanawiała się nad tym, jak dbać o zdrowie psychiczne.

Podjęte działania wpisują się w obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, który obchodzony jest corocznie 10 października.

Światowa Federacja Zdrowia Psychicznego ustanowiła to święto, aby zwrócić szczególną uwagę na następujące zagadnienia:

  • dbanie o zdrowie psychiczne,
  • przeciwdziałanie stygmatyzacji osób cierpiących na choroby psychiczne,
  • potrzeba zmian w regulacjach prawnych,
  • potrzeba zmian w opiece medycznej osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom,
  • promocja zdrowia psychicznego.

Hasłem tegorocznych obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego jest Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie samobójstwom.

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM NA ROK SZKOLNY 20192020.pdf

W dniu 04.06.2019 r. odbyło się ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie szkoleniowe w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia dla Pedagogów Szkolnych i Psychologów. Tym razem szkolenie odbyło się w Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim. Spotkanie zorganizowały: Marta Pyra i Edyta Szewczak-Warnel we współpracy z Panią Grażyną Skrzecz – pedagogiem Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim. Pani Skrzecz omówiła temat pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom w szkołach i placówkach oświatowych. 

Procedura ewakuacji PPP w Makowie Mazowieckim Procedury bezpieczeństwa w PPP w Makowie Mazowieckim

Kwiecień jest miesiącem świadomości autyzmu. W celu upowszechniania wiedzy na ten temat Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym zorganizowała cykl spotkań z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola i szkół podstawowych na temat: „Wczesne wykrywanie zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu (ASD).” W spotkaniach wzięło udział 45 rodziców z Przedszkola w Różanie, Szkoły Podstawowej w Węgrzynowie oraz Szkoły Podstawowej w Sypniewie.

Odbyły się również warsztaty dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Marii Curie – Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim oraz harcerzy z Hufca ZHP Maków Mazowiecki im. Szarych Szeregów. W warsztatach wzięło udział 16 osób. Uczestnicy mieli możliwość doświadczyć osobiście trudności, które dotykają osoby z autyzmem oraz poznać sylwetki znanych i cenionych osób dotkniętych ASD.

3 kwietnia 2019 roku odbył się Dzień Otwarty Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Makowie Mazowieckim. W tym czasie odbywały się konsultacje i rozmowy ze specjalistami Poradni: psychologami, pedagogami i logopedami.

Osoby uczestniczące w dniu otwartym miały możliwość zapoznania się z bogatą ofertą Poradni oraz umówienia specjalistycznych wizyt diagnostycznych i konsultacyjnych.

W dniu 19.03.2019 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Makowie Maz. odbyło się III spotkanie szkoleniowe w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia dla Pedagogów Szkolnych i Psychologów. Spotkanie szkoleniowe zorganizowały Marta Pyra - psycholog i Edyta Szewczak-Warnel – psycholog, pedagog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Makowie Mazowieckim we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim.Temat przewodni: „Współpraca szkoły – pedagoga szkolnego z MOPS”.Prowadzącymi szkolenie byli pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Maz.: Pani Barbara Brzostek – kierownik, Pani Barbara Cesarska, Pani Anna Leśniak, Pani Agnieszka Rzewnicka – specjaliści pomocy socjalnej i Pani Małgorzata Pichała – asystent rodziny.

Oferta Poradni na rok szkolny 2018/2019

W dniu 26 listopada 2018 r. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Makowie Mazowieckim Pani Grażyna Gadomska wzięła udział w spotkaniu grupy roboczej do spraw wypracowania rekomendacji dotyczących pracy z uczniem zdolnym w ramach projektu "Zmiany w systemie edukacji w Polsce odpowiedzią na oczekiwania i zmiany gospodarcze“. Spotkanie odbyło się w Ministerstwie Edukacji Narodowej. To trzecie z cyklu pięciu spotkań mających na celu wypracowanie zmian w zakresie diagnozy i wsparcia ucznia zdolnego.

 W roku szkolnym 2018/2019 w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Makowie Mazowieckim będzie nadal prowadzona terapia EEG Biofeedback dla uczniów szkół i placówek z terenu powiatu makowskiego.