Aktualności

 

 Spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia

2020-09-30

30 września 2020 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Makowie Mazowieckim odbyło się pierwsze spotkanie szkolnych doradców zawodowych i nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego zatrudnionych w placówkach oświatowych powiatu makowskiego w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia.
Zebrani omawiali kwestie związane z doradztwem zawodowym w ujęciu prawnym i praktycznym.

Koordynatorkami sieci są specjaliści Poradni: Pani Agnieszka Kowalska - pedagog, doradca zawodowy i Pani Edyta Szewczak-Warnel - psycholog, pedagog.

Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Makowie Mazowieckim, która przekazała materiały tematyczne dla uczestników.

Planowane są kolejne spotkania w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia dla Szkolnych Doradców Zawodowych ukierunkowane na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.